NIESJE  WOLTERS  VAN  BEMMEL
Één van's werelds grootste poppen, beren, poppenhuizen en poppenhuisminiaturenbeurzen
23 en 24 oktober 2021
BRABANTHALLEN 's-HERTOGENBOSCH
De tafels in de Brabanthallen zijn 2 meter lengte 70 cm diep en 75 cm. hoog.
DEELNEMERSINFORMATIE
Locatie en route 
THE BIG EVENT vindt plaats in de vernieuwde HAL 1 'De Brabanthal'  (10.000 M2) van de Brabanthallen, laden en lossen voor deelnemers poppen en berenbeurs: Diezekade 2, 5222 AK ‘s-Hertogenbosch Nederland.
Informatie voor deelnemers aan de int. poppen en berenbeurs en de int. poppenhuizen en miniaturenbeurs in de BRABANTHALLEN 's-HERTOGENBOSCH  geopend op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 16.00 uur

Registratie standhouders bij aankomst: Zodra u arriveerd bij de hallen, dient u zich eerst aan te melden. Bij de twee ingangen van de hal waar u ook uw goederen naar binnen brengt, staat een tafel waar Suzan, Luc en onze medewerkers uw aanwezigheid registreren, u ontvangt daar ook uw badges. Uw badge dient u, ter controle, constant bij u te dragen tijdens de op/afbouw en de beursdagen.
Deelnemers die nog moeten afrekenen dienen dat ook te doen nadat ze zich hebben aangemeld voor registratie, graag uw standhuur gepast gereed houden om stagnatie te voorkomen.
Er ligt een kaart op uw tafel met uw naam en standnummer. Iedere deelnemer ontvangt ca. 2 weken voorafgaand op de beurs een standnummer toegewezen, met de plattegrond waar zijn/haar stand is te vinden. De deelnemerslijst vind je ook op deze website: KLIK HIER


Opbouwtijden:
Vrijdag :  vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag: vanaf 07.00  uur tot 09.45 uur. Uw stand moet gereed en bemand zijn om 10.00 uur. Zondag zijn de hallen open voor standhouders om 10.00  en gaat open voor bezoekers om 11.00 uur. De beurs is geopend op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
Organisatie Niesje Wolters van Bemmel betaalt voor de deelnemers de pakeergelden, dat betekent een besparing van € 16,- U hoeft dus géén parkeerkaart te kopen bij de automaat.

Om te voorkomen dat teveel mensen bij één stand staan, hebben wij een maximum aantal personen en badges per stand:
2 / 3 en 4 strekkende meter = 2 badges, d.w.z. 2 personen achter de stand.
5/6 strekkende meter = 3 tot 4 badges, d.w.z. maximaal 4 personen achter de stand.
7/8 strekkende meter = 4/5 badges, d.w.z. 4/5 personen achter de stand.
9/10 strekkende meter en meer = 5 badges, d.w.z. 5 personen achter de stand.
Indien u met meer medewerkers achter de stand wilt staan dan kunt u bij onze medewerkers extra pasjes aanvragen, pasje op verzoek te tonen. De pasjes zijn niet voor familie of kennissen die als bezoekers komen!!

WAT BETEKENT EEN RIJSTAND, WANDSTAND, KOPSTAND OF VLOEROPPERVLAK?
Een rijstand staat in een carré opstelling in de hal u heeft collega's naast en achter u, een wandstand spreekt voor zich, tafels aan de wand en in een rijstand hebben een zit/sta-ruimte van heeft 1,20  meter achter de tafel. De tafels in de Brabanthallen zijn 2 meter lengte 70 cm diep en 75 cm. hoog. Tafels met een lengte vanaf 4 meter hebben links en rechts van de tafel een uitgang die overigens gedeeld moet worden met andere collega's om in en uit te lopen, daar mogen geen dozen of andere obstakels (stoel) worden geplaatst dit ook i.v.m. brandweervoorschriften. Een kopstand is altijd 4 meter en heeft 2 meter ruimte achter de stand en staat aan het begin of einde van een carré. Vloeroppervlak is 1 vierkante meter naast de tafel om bijvoorbeeld een kledingrek te plaatsen en heeft dezelfde meterprijs.

STANDHUUR: De standhuur wordt berekend per tafel van twee meter, minimum afname is 1 tafel. De tafels in de Brabanthallen zijn 2 meter lengte en 70 cm diep en ca. 75cm. hoog. Vanaf 2 tafels (4 meter) heeft u altijd twee uitgangen (delen met collega, niet voor het plaatsen van goederen)! Overigens is het alleen mogelijk om voor beide dagen in te schrijven.

STROOMAANSLUITING
De hallen zijn goed verlicht! Een stroomaansluiting voor 2 dagen kost u € 48,40 incl. btw. als u een aansluiting wenst dan vraagt u dat aan op uw deelnameformulier. Er ligt er onder of in de nabijheid van uw de tafel 1 contactdoos met 2 ingangen of meer. Slechts één ingang is voor u bestemd (tenzij u twee aansluitingen hebt besteld), de andere zijn voor uw collega's. Neem voldoende verlengsnoeren met verdeelblok mee, zodat u meerdere lampen aan kunt sluiten.
Let op! Bij één stroomaansluiting niet hoger gaan dan totaal 500 Watt! Heeft u geen stroom besteld neem dan contact op met de organisatie. Het is niet toegestaan om electriciteit 'te lenen' omdat u 'álleen maar' 1 of 2 spotjes (of een waterkoker) bij u heeft, bij ongeoorloofd gebruik krijgt u ter plekke een kwitantie die kontant afgerekend moet worden! Waterkokers of 'Senseoapparaten' zijn meestal te 'zwaar' voor een aansluiting van 500 watt. houd daar rekening mee. Kijk ook voor onze tip om te werken met een accu!

STOELEN
Iedere stand krijgt 2 klapstoelen gratis ter beschikking. Heeft u meer stoelen nodig informeer ons op zijn laatst 4 weken voor de beurs.

Zorg dat uw stand zaterdagochtend om 9.45 uur klaar is en bemand, de deuren voor onze bezoekers gaan om 10.00 uur open.
Dringend verzoek geen bezoekende vrienden, vriendinnen of familie achter uw stand te laten plaatsnemen! Ga dan even naar horeca met uw bezoek. Het is wel gezellig voor u, maar u bezorgt overlast daardoor bij uw collega-standhouders die naast of achter u staan. Gratis WIFI is aanwezig in de ruimte van het horecaplein.

STANDBOUW:
Het is verplicht om uw tafel(s) aan de voor én achterkant te voorzien van tafelkleden die tot ca.10 boven de grond  reiken!! Dit ter voorkoming dat de bezoekers uw dozen/verpakkingsmateriaal etc. kunnen zien, het staat erg slordig en dat is niet de bedoeling. Als organisatie willen wij  de beurs kwalitatief een mooiere uitstraling geven en uiteindelijk zal ú dat merken in uw verkoop! Zie voorbeelden op deze pagina.

Uitbouwen?
Respecteer uw collega naast u met de inrichting van uw stand!
Het plaatsen van zelf meegebrachte tafels c.q tafelbladen om uw stand te verbreden is toegestaan, mits u een wandplaats heeft of, indien dat niet het geval is, in goed overleg met uw collega standhouders zodat die daar geen hinder van ondervinden! Het mag in géén geval tot discussie of misverstanden leiden. Het uitbreiden van uw stand mag sowieso niet in de richting van het gangpad of in de lengte (belemmering uitgangen), houdt er wel rekening mee dat u na het ‘verdiepen’ van uw stand uw eigen loopruimte achter de stand kwijt bent en u geen gebruik mag maken van de loop/sta ruimte van de collega’s om u heen, een stoeltje neerzetten in het looppad is vanzelfsprekend niet toegestaan. Zodra over bovenstaande  klachten komen dient u, zonder enige vorm van discussie, uw stand in de oorspronkelijke staat terug te brengen, houdt daar rekening mee vóór dat U gaat inrichten! Brandweer voorschrift: Uw verkoopruimte beperkt zich tot de ruimte waar uw tafel op staat, gangpaden, nooduitgangen en brandhaspels moeten vrij blijven van goederen en/of andere obstakels.

VERBODEN :Het is verboden leeg verpakkingsmateriaal (dozen etc.) en uiteraard etensresten achter te laten in of bij Brabanthallen, deze moet u mee naar huis nemen.
Dus niets achterlaten in of bij Brabanthallen. Er wordt gecontroleerd. Degene die zich niet aan de regels houden, krijgen de kosten voor het afvoeren van afval doorberekend! (ook niet op een tafel zetten van een collega).

ROKEN : Het is verboden te roken in het gehele complex van de Brabanthallen.


BELANGRIJK:
Men mag pas na sluiting van de beurs, dus vanaf zondag 16.00 uur beginnen met het opruimen van de stands. Het is niet toegestaan om uw stand voor 16.00 uur te verlaten uit te ruimen of af te breken, met goederen karretjes te gaan rijden, met dozen te gaan sjouwen etc. Als organisatie zullen wij daar streng op toezien, het naleven van dit verbod is ten eerste uit respect voor uw collega deelnemers de organisatie van de beurs en de bezoekers, die recht hebben om álles te zien tot aan de officiële sluitingstijd, bovendien zal naleving van deze regel de sfeer en de kwaliteit van de beurs ten goede komen.
Bij het niet opvolgen van deze voorwaarde voor deelname, wordt de desbetreffende 'vroegopruimer' definitief uitgesloten voor deelname aan toekomstige beurzen. De losdeuren gaan ná afloop van de beurs zaterdagmiddag om 17.15 open zondagmiddag om 16.15 uur .


DIEFSTAL: Let tijdens de beurs, maar ook tijdens de op/afbouwtijden goed op uw stand! Laat uw tafel, uw handtas, kassa e.d. nooit onbewaakt achter en draag uw geld op uw lichaam (heuptasje of iets dergelijks).
Dek na afloop van de beurs op zaterdagmiddag uw tafel af met bijv. een laken en bevestig die met veiligheidsspelden vast aan het onderkleed. Brabanthallen en Niesje Wolters van Bemmel v.o.f. kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor (letsel)schade en/of diefstal van meegebrachte handel of van eigendommen van de deelnemer / deelneemster, zowel tijdens de beurs als tijdens het gehele verblijf aldaar. (Vergeet niet de Algemene Voorwaarden voor Deelnemers goed door te lezen!)

Wellicht een hoop 'regels' maar bovenstaande zorgt voor een prettige sfeer én een prachtige beurs! 
Wij wensen U een gezellige en succesvolle beurs toe!

Je hond meenemen naar een druk evenement, hoe fijn is dat voor je viervoeter?
Te vaak hebben we als baasje een leuke dag, maar is het voor de hond minder leuk dan wij beseffen. Een evenement barst van de geluiden, geuren, en mensen met aai- en grijpgrage handen, voor een hond kan een evenement een regelrechte hel zijn, veel honden vertonen stress of zelfs uitputtingsverschijnselen. Wij als organisatie én hondenliefhebbers adviseren: Laat je hond gewoon lekker thuis en doe 'm dit niet aan. 
Niesje Wolters van Bemmel V.O.F. kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor (letsel)schade en/of diefstal van meegebrachte handel of van eigendommen van de deelnemer / deelneemster, zowel tijdens de beurs als tijdens het gehele verblijf aldaar. Wij adviseren onze deelnemers vooraf een exposanten/beursverzekering af te sluiten voor uw goederen en/of standhuur bijvoorbeeld bij deze verzekeraar:  https://evenementen.klap.com/exposantenverzekering-beursverzekering.php
Betreffende het Coronavirus hebben we
diverse richtlijnen van het RIVM:

Veilig Samen Uit
Er gelden speciale richtlijnen voor veilig samen uit
We zorgen voor 1,5 meter afstand tussen
huishoudens
We ontvangen maar een beperkt aantal gasten
tegelijk en alleen met een online
reservering. We werken met een norm per
locatie, hierdoor is de hoeveelheid mensen altijd
passend.
We zorgen voor extra hygiënemaatregelen
We dragen persoonlijke
beschermingsmaterialen waar nodig. We
desinfecteren belangrijke contactpunten en
maken vaker schoon. We bieden centrale
desinfectiepunten. Standhouders vragen wij om
ook zelf desinfecterende spray of gel op hun
stand te plaatsen
We zorgen voor voldoende en heldere
informatievoorziening
We hebben zichtbare, goed geïnformeerde en
getrainde collega’s. We geven begrijpelijke
informatie, instructies en bewegwijzering. We
spreken gasten aan als de afspraken niet
worden nageleefd.Volg onze eventuele
instructies op.
Was regelmatig je handen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Ga naar huis als je last hebt van
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest en/of verhoging (tot 38°C). Ga naar
huis als iemand in jouw huishouden koorts
(vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.

Hierbij een link naar een parkeerterrein voor campers, ca. 15 minuten rijden vanaf de Brabanthallen      https://www.dierenbos.nl/kamperen